Аудит діяльності ОСББ і ЖБК

Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» згадує про аудиторські перевірки в наступному контексті (ст. 10): «Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

До виключної компетенції загальних зборів членів ОСББ відноситься також питання про затвердження кошторисів доходів і витрат об’єднання на рік, звітів про виконання таких кошторисів, аудиторських висновків (у разі проведення аудиторських перевірок).

Аудит ОСББ - це незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності об’єднання співвласників з метою вираження думки про достовірність такої звітності.

Аудиторський висновок - офіційний документ, призначений для членів ОСББ (правління ОСББ), що містить виражене у встановленій формі думку аудиторської організації, індивідуального аудитора про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності ОСББ.

Основні завдання які ставить перед собою аудитор при перевірці ОСББ:

  1. перевірка бухгалтерського та податкового обліку з метою виявлення податкових порушень і податкових ризиків.

  2. перевірка отриманих доходів - зроблених витрат на відповідність затвердженим кошторисом.

  3. виявлення витрат, що не закладені в кошторисі, або перевищують обмеження за кошторисом, перевірка їх доцільності, виявлення необґрунтовано завищених витрат.

  4. виявлення платежів сумнівним постачальникам - підрядникам.

  5. подання згрупованих даних за статтями витрат за звітний період у формі таблички.

  6. складання проекту кошторису витрат - доходів на майбутній рік для затвердження його на загальних зборах.

  7. розрахунок та обґрунтування тарифів для власників житла.

  8. аналіз фінансового становища ОСББ, виявлення ознак неспроможності (банкрутства).

  9. підтвердження достовірності звіту правління, голови ОСББ.

Управляюча компанія "Мегаполіс"
Коротка статистика управляючої компанії
 
41
Кількість будинків
на обслуговуванні
125
Загальна площа будинків
під обслуговуванням, тис м2
6
Середній термін
обслуговування об'єктів, років